CEIDG z mniejszą liczbą kodów PKD

Z pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ujawnianych będzie maksymalnie do 10 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wskazywany ma być również jeden przeważający rodzaj działalności – w tym celu odpowiednio znowelizowana zostanie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe regulacje wejdą w życie prawdopodobnie z początkiem 2017 r. Na pewno wszystkie aktualności związane z tą kwestią pojawiać się będą na stronie naszego biura http://taxclear.pl do którego już teraz serdecznie zapraszamy. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 października 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3449A63AC96848D4C12580670044D007/%24File/994.pdf