Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, już od początku 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT jedynie przez internet obejmować będzie:

– wszystkich podatników VAT UE, co ma w założeniu pozwolić na lepszy monitoring transakcji wewnątrzwspólnotowych,

– podatników dokonujących krajowych dostaw albo nabyć w systemie odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

– pozostałych podatników – zobowiązanymi do składania dokumentów, w tym deklaracji -rozliczeniowych, zgodnie z art. 47a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. płatnicy składek rozliczający składki za min. 6 osób),

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten dotyczyć ma również pozostałych podatników.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.