Kadry i płace

kadry i płace

Oferujemy obsługę kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS

W zakres usług wchodzą m.in.:

  • Rejestracja firmy oraz pracowników w ZUS
  • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US
  • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Przygotowanie dokumentów związanych z umowami o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, listy płac, listy wypłat, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Ewidencjonowanie wynagrodzeń i urlopów oraz zwolnień lekarskich
  • Kontrola terminów badań lekarskich, BHP i innych
  • Druk przelewów składek PIT i ZUS
  • Szkolenia BHP