Nowe przepisy ws. zwolnienia z obowiązku ewidencji

Z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów wynika, że:

– zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (rejestrującej) zostanie przedłużony do 31/12/2017r.

– utrzymane zostanie obecne kryterium wysokości obrotu, czyli 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym przypadku liczone proporcjonalnie)

– w obszarze zwolnień przedmiotowych przewidziano m.in. wprowadzenie dodatkowego tytułu zwolnieniowego dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome ( posiadające orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

„Zwolnienie to dotyczyłoby osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Wprowadzenie tego tytułu zwolnieniowego jest uzasadnione brakiem na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przez osoby niewidome” – czytamy w uzasadnieniu projektu

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 września 2016 r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Zobacz tutaj.