Polskie prawo podatkowe oraz związane z nim przepisy, tworzone są w sposób znacznie utrudniający ich rozumienie przez wielu podatników. Ponadto częste wprowadzanie zmian i nowelizacji dodatkowo komplikuje klarowność przepisów. W przypadku, gdyby także Państwu obowiązujące przepisy wydawały się niejasne, wzbudzały wątpliwości, czy niepewność co do prawidłowości podejmowanych działań, to zapoznanie się z opinią profesjonalisty może okazać się niezbędne. Biuro rachunkowe TaxClear w Warszawie, pomaga w rozwiązywaniu także tego typu problemów.

Kim jest doradca podatkowy?

Kim tak naprawdę jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego, podobnie jak doradcy inwestycyjnego, notariusza, czy radcy prawnego, należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Doradcą podatkowym, może zostać osoba posiadająca nieskazitelny charakter, specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i rachunkowości, wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze oraz pozytywnie zdany egzamin państwowy. Następnie musi ona zostać wpisana na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zawód ten może być sprawowany również przez osoby prawne, wpisane do rejestru osób uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jaki prowadzi minister do spraw finansów publicznych. Usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego mogą świadczyć również adwokaci oraz radcowie prawni.
Część obowiązków doradcy podatkowego pokrywa się z obowiązkami, do świadczenia których uprawnione są biura rachunkowe i księgowi.

Jakie zadania wykonuje doradca podatkowy?

Na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenia, doradca podatkowy udziela m.in. osobom podlegającym obowiązkowi podatkowemu, szczegółowych porad, a także instrukcji, wyjaśnień i opinii w zakresie prawa podatkowego. Możliwe jest również zlecenie doradcy prowadzenia ksiąg podatkowych, wypełniania i składania deklaracji oraz zeznań podatkowych. Jednak ze względu na wysoki koszt jego pracy, korzystniejszym rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego. Ponadto doradca podatkowy uprawniony jest do reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Tax Clear zapewnia swoim Klientom bieżącą obsługę przez wysoko wykwalifikowany zespół księgowy oraz umożliwia korzystanie z usług doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.