MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2017 ROKU

Od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.000 zł.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1456/1

Więcej informacji uzyskacie Państwo od pracowników biura rachunkowego taxclear.pl