Oferta osob fizycznych

Oferta dla osób fizycznych

W zakres oferowanych usług wchodzą m.in.:

 • Zapewnienie pełnej obsługi księgowej, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz dobrą praktyką zawodową
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, oraz karty podatkowej w sposób rzetelny i klarowny
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów dla celów VAT i VAT UE
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów (VAT UE)
 • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym naliczeń amortyzacyjnych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
 • Powiadamianie Klienta o wysokości opłat z tytułu należności podatkowych
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa przed właściwymi organami podatkowymi
 • Na życzenie możemy przechowywać dokumentację księgową przez okres danego roku obrachunkowego