Oferta dla osób prawnych

Oferta dla osób prawnych

W zakres oferowanych usług wchodzą m.in.:

 • Zapewnienie pełnej obsługi księgowej, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz dobrą praktyką zawodową
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i klarowny
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów (VAT UE)
 • Rozliczanie importu oraz eksportu towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym naliczeń amortyzacyjnych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansów, rachunków wyników oraz informacji dodatkowych
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
 • Powiadamianie Klienta o wysokości opłat z tytułu należności podatkowych
 • Przygotowanie indywidualnej polityki rachunkowości
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa przed właściwymi organami podatkowymi

Na życzenie możemy przechowywać dokumentację księgową przez okres danego roku. Nasze biuro księgowe w Warszawie głównie obsługuje takie miejscowości jak: Praga południe, Mokotów i Śródmieście.