Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

Poprzez bieżącą współpracę z wybranymi specjalistami możemy zaoferować szereg rozwiązań optymalizujących koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Propozycja optymalizacji obejmuje m.in.:

  • dobór najwłaściwszej formy prawnej prowadzonego  przedsiębiorstwa
  • wybór najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych
  • wsparcie przy rejestracji znaków towarowych
  • przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w kwestiach budzących wątpliwości (pozytywna interpretacja minimalizuje ryzyko kwestionowania rozliczeń podatkowych oraz ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej)
  • analizę umów zawartych z pracownikami
  • przygotowanie raportów i ocen dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa
  • propozycje rozwiązań dla wybranych zagadnień oraz możliwości ich wdrożenia
  • opracowanie odpowiednich dokumentów lub zmian do dokumentów już obowiązujących (umowy o pracę, regulaminy, itp.)