Z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Finansów wynika, że :

– organy podatkowe otrzymają prawo do niedokonywania rejestracji danego podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego w sytuacji, kiedy weryfikacja (np. telefoniczne próby kontaktu, po których pracownik organu podatkowego wykona notatkę lub brak reakcji na kierowane do danego podmiotu wezwania ) informacji wykaże, że dany podmiot nie istnieje albo – pomimo udokumentowanych prób – nie można się z nim skontaktować

– w trakcie procesu rejestracji podmiotów dodatkowo weryfikowane będą informacje zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym

„Przewidziana odmowa rejestracji będzie oznaczała, że podmiot nie zostanie umieszczony w bazie on-line podatników, co będzie stanowiło informację dla potencjalnych kontrahentów, że mogą mieć do czynienia z podmiotem nierzetelnym” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.