Artykuł przedstawia składki za Zus dla nowych przedsiębiorców na przełomie stycznia i grudnia 2016 roku.

 

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 772,96 zł 713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne

 

288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy

 

59,61 zł 59,61 zł

 

SKŁADKI ZA MIESIĄCE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2016  DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 176,33 162,73
Ubezpieczenie zdrowotne

 

288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy

 

 

 

PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 433,00zł (555,00zł dla nowych przedsiębiorców).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3 210,60 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2016r nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 137,50 zł.

FUNDUSZ PRACY

Składka na Fundusz Pracy w 2016 r. nie może być niższa niż 59,61zł.

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE BEZ ZMIAN W 2016R !!

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2016r wynosi 1,80 %
OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. – 121 650 zł.

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK

  • do 10-go dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15-go dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.