Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu

Wydatki na świąteczny wystrój firmy mogą być ujęte w kosztach podatkowych. Warunkiem jest spełnienie przesłanek z art. 22 ustawy o PIT oraz art. 15 ustawy o CIT.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 23 ustawy o PIT i 16 ustawy o CIT.

Kosztem podatkowym może być, każdy wydatek, który zgodnie z wiedzą i zamiarem podatnika powinien wygenerować przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

W interpretacjach indywidualnych znajdziemy informację, że zasadne jest ujęcie w kosztach wydatków poniesionych na dekoracje nawiązujące do symboliki Świąt Bożego Narodzenia (stroiki świąteczne, choinki, kwiaty, lampki, bombki oraz zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania firmy z okazji świąt) oraz nie stanowią one działań o charakterze wyjątkowym czy specjalnym. Organ zauważył, iż wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. Wydatki na dekoracje firmy należy traktować jak koszty związane z funkcjonowaniem firmy i zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, o ile są racjonalne i wykazują związek przyczynowo – skutkowy z przychodami.

W kosztach podatkowych nie mogą być ujmowane wydatki poniesione w celach prywatnych, a także nabyte, z zamiarem ekspozycji w firmie, ale w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi działalność np. we własnym domu gdzie nie podejmuje kontrahentów, ani też nie zatrudnia pracowników.

https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ibpbi-1-415-39-14-esz

https://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ilpb3-423-235-07-2-mc

Link do poprzedniego artykułu o wynagrodzeniach w Polsce.