Wprowadzenie zmian przewiduje projekt założeń (z 6 lipca 2016 r.) projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Przewiduje on skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację. Zakłada m.in. skrócenie z 50 do 7/10 lat okresu, w którym przechowywać powinno się akta pracownicze. Jednocześnie pracodawcy mają otrzymać możliwość wyboru elektronicznej formy prowadzenia i przechowywania tego typu dokumentacji.

Po zmianie przepisów obowiązek gromadzenia informacji niezbędnych do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych ma spoczywać głównie na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

http://www.konsultacje.gov.pl/node/4228