Od początku 2017 r. ustawa o PIT będzie wyłączać z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej dana płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, jeżeli kwota transakcji przekroczy próg 15.000 zł. Do zmian dostosowane zostaną również przepisy ws. prowadzenia PKPiR.

Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie albo przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą ma następować za pomocą rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdej sytuacji, kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15.000 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 3 października 2016 r.) Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

(Dz. U. z 2016 r., poz. 780)

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/780