Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszłym roku 2.000 zł natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się 20-10-2016, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4.263 zł.

 

SKŁADKI ZUS 2017

 

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 812,61 749,94zł
Ubezpieczenie zdrowotne

 

? ?
Fundusz Pracy

 

62,67 zł 62,67 zł

 

 

SKŁADKI  ZUS 2017 DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 190,62 175,92
Ubezpieczenie zdrowotne

 

? ?
Fundusz Pracy

 

 

 

 

PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 557,80zł (600,00zł dla nowych przedsiębiorców).

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017r będzie znana w 01/2017r.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2017r nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50 zł.

FUNDUSZ PRACY

Składka na Fundusz Pracy w 2017 r. nie może być niższa niż 62,67zł.

 

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE BEZ ZMIAN DO 31/03/2017

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe  do 31/03/2017r wynosi 1,80 %
OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r.  wynosi 127 890,00 zł.

 

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK

  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy