Z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Finansów wynika, iż od 2017r  roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług (VAT) ma zostać podwyższony do 200.000zł wartości sprzedaży.

Limit w wysokości 150.000zł (wartość ta nie obejmuje kwoty podatku) został dopuszczony do końca 2018 r. decyzją wykonawczą Rady UE 015/1173 z 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE. L.189 z 17.7.2015, str. 36). Ewentualna zmiana limitu na 200.000zł będzie zatem wymagać jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

„Na podstawie art. 395 dyrektywy VAT Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 niniejszej dyrektywy, w celu przyznania od dnia I stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR (po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT, limit ten wynosi 200 000 zł)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 22 września 2016 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.